Obec Nová Sídla

Přejít na obsah
Obec Nová Sídla
Obecní úřad
SDH Nová Sídla
Kontakt
OBECNÍ ÚŘAD 
Nová Sídla 78
570 01 Litomyšl
 
e-mail: novasidla@email.cz
 
telefon: 734 535 591
(starosta)
 
telefon:  734 638 902
(místostarostka)
 
Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí
od 18°° do  20°° hodin

Aktuality

23. září 2018 - Upozornění společnosti ČEZ Distribuce

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2018. Vzdálenosti větví a další informace najdete v tomto dokumentu.

19. září 2018 - Kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásil čtvrtou výzvu „kotlíkových dotací“ pro fyzické osoby 5. září 2018. Příjem žádostí bude zahájen 9. října 2018 v 6:30 hodin a bude probíhat už podruhé pouze elektronicky. Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, celkem je pro žadatele připraveno minimálně 74 milionů korun.

Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému na webové adrese www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Po registraci si žadatel vyplní žádost a do systému ji uloží. Poté žadatel obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na krajský úřad. Vyplňování žádostí, které bylo zahájeno 5. září 2018, nemá žádný vliv na pořadí žádosti. Pro pořadí žádostí bude určující termín 9. 10. 2018 v 6:30 h.

26. srpna 2018 - Informujeme voliče

V pátek 5. a v sobotu 6. října proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí a volby do jedné třetiny Senátu ČR. Volební místnost v kanceláři OÚ v Nových Sídlech se otevře v pátek ve 14 hodin a uzavře se ve 22 hodin. V sobotu se otevře v 8 hodin a uzavře se ve 14 hodin.

Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Nová Sídla najdete zde.

Kandidátní listinu pro volby do Senátu Parlamentu ČR pro obvod Svitavy najdete zde.

Voličem je občan ČR, který alespoň druhým dnem voleb dosáhl věku 18 let a který je přihlášen v naší obci k trvalému pobytu. Pro volby do zastupitelstva obce se nevydávají voličské průkazy. Do zastupitelstva obce Nová Sídla se volí 7 členů. Hlasovací lístky voliči obdrží nejpozději 3 dne přede dnem voleb, tzn. 2. října 2018.

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Protože se konají volby do zastupitelstva obce a do Senátu současně, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté. Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy.

Použité zdroje:
https://www.irozhlas.cz/volby/komunalni-volby-2018
http://www.mvcr.cz/soubor/informace-o-zpusobu-hlasovani-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2018.aspx

30. července 2018 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na cestě v obecním lese bylo nalezeno několik použitých injekčních stříkaček. Důrazně upozorňujeme, že pokud najdete kdekoliv použité injekční stříkačky, jedná a o velmi nebezpečný odpad, se kterým nemanipulujte a nález nahlaste co nejdříve na obecním úřadě. Žádáme rodiče - poučte své děti, jak se zachovat v případě, že použitou injekční stříkačku najdou - aby na ni nesahaly a hned to oznámily dospělé osobě.

26. června 2018 - Plánovaná sbírka Diakonie Broumov

Informujeme, že i tento rok proběhne v naši obci sbírka sociálního družstva Diakonie Broumov. Do sbírky můžete odevzdat veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) nepoškozené s fungujícími zipy, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky (čisté i mírně poškozené), záclony, závěsy (nepoškozené), látky (minimálně 1m2), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici, vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv (nepoškozená a v párech), kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky (nepoškozené a kompletní) i plyšové, menší elektrospotřebiče, knihy. Do sbírky nemohou přijmout ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil. Odvoz proběhne v pondělí 24. září 2018 mezi 8 a 9 hodinou od obecního úřadu v Nových Sídlech.

8. května 2018 - Aktuální stav záměru "Nová Sídla - úprava stájí pro chov prasat"

Obec Nová Sídla obdržela od Krajského úřadu Pardubického kraje dne 12. 3. 2018 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru společnosti Drupork Svitavy a.s. „Nová Sídla – úprava stájí pro chov prasat“.Jedná se o výkrmny prasat v Sedlíšťkách, které jsou nyní ve vlastnictví Zemědělského družstva „Růžový palouček“ a nejsou od roku 2009 využívány.

Do 12. 4. 2018 bylo nutné zaslat Krajskému úřadu Pardubického kraje věcné připomínky k tomuto záměru. Zastupitelstvo obce se na zasedání 26. 3. 2018 usneslo, že obec trvá na posouzení daného záměru v plném rozsahu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001Sb. Dále zastupitelstvo zpracovalo řadu připomínek k záměru (viz. odkaz níže).

Dne 17. 4. 2018 obdržela obec od Krajského úřadu závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001Sb. Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Nová Sídla – úprava stájí pro chov prasat“ může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na níže uvedených odkazech najdete kompletní záměr, dokumenty Krajského úřadu Pardubického kraje a diagram, jakým způsobem probíhá (proces EIA) posuzování záměru podle zákona 100/2001Sb.

Záměr "NOVÁ SÍDLA – ÚPRAVY STÁJÍ PRO CHOV PRASAT" Drupork Svitavy, a. s.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení

Diagram procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001Sb.)
 

12. dubna 2018 - Informace pro čtenáře knihovny

Obecní knihovna nabízí k vypůjčení knihy z nového výměnného souboru v počtu 60 titulů. Tipy na zajímavé knihy naleznete na stránkách knihovny v sekci "Aktuality a novinky" nebo zde.  

21. března 2018 - Výlukový jízdní řád autobusů

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje informuje o částečné uzavírce silnice I/35 od 14. 5. 2018 do 19. 8. 2018. V této souvislosti zveřejnili návrh výlukových jízdních řádů autobusových linek, které se týkají obce Nová Sídla a Sedlíšťka. Linka 700813 pojede ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta přes obec Višňáry, Morašice, Nová Sídla, Cerekvici nad Loučnou, odtud bude pokračovat dále po své trase. Ve směru z Litomyšle nebudou obslouženy zastávky Litomyšl,,Rybářství; Litomyšl,Nedošín,rozc.0.3.; Tržek,rozc.; Tržek,host.(700813); Řídký. Ve směru do Litomyšle pojedou spoje po své trase. Nebudou obslouženy zastávky Tržek,rozc. a Řídký. Objízdná trasa bude delší o 3 km. Případné připomínky oznamte na obecním úřadě nejpozději do 6. 4. 2018. Návrh výlukového jízdního řádu je ke stažení zde.

11. února 2018 - Výsledky 2. kola voleb prezidenta republiky v naší obci

Výsledky voleb 2. kola voleb prezidenta republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 v naší obci najdete na tomto odkazu. Volební účast byla v naší obci 74,44% to znamená, že se zúčastnilo 134 voličů z celkových 180.

16. ledna 2018 - Tříkrálová sbírka 2018

Koleda Tříkrálové sbírky 2018 v rámci Nových Sídel a Sedlíštěk byla sečtena a činí celkem 6 500 Kč. Charita Česká republika děkuje všem dárcům, kteří přispěli.

16. ledna 2018 - Výsledky 1. kola voleb prezidenta republiky v naší obci

Výsledky voleb 1. kola voleb prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v naší obci najdete na tomto odkazu. Volební účast byla v naší obci 66,67% to znamená, že se zúčastnilo 120 voličů z celkových 180.

26. listopadu 2017 - Nové jízdní řády

Informujeme občany, že od neděle 10. prosince 2017 platí nové jízdní řády autobusů, které projíždějí naší obcí - linka 700813. Nové jízdní řády naleznete zde.

22. října 2017 - Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v naší obci

Výsledky voleb do Poslanecké sněnovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 v naší obci najdete na tomto odkazu. Volební účast byla v naší obci 67,04% to znamená, že se zúčastnilo 120 voličů z celkových 179.

24. září 2017 - Informujeme občany

Obecní úřad informuje občany, že na úřední desce byl aktualizován seznam vlastníků nemovitostí, u kterých se k 1. srpnu 2017 v katastru nemovitostí vyskytly nesrovnalosti. Občané, kterých se to týká, by se měli přihlásit ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokud tak neučiní do 31. prosince 2023, připadne nemovitost do vlastnictví státu. Seznam najdete zde.

27. srpna 2017 - Dětský den 2017

V sobotu 26. června 2017 jsme ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči a s hasiči z obce Čistá uspořádali na sportovním hřišti v Nových Sídlech dětský den. Děti se věnovaly různým soutěžím, malování na obličej a hrály si v mýdlové pěně.

157_img-20170624-143935-1.jpg
158_img-20170624-143939.jpg
159_img-20170624-144005.jpg

21. srpna 2017 - Upozornění Policie ČR na podvodníky

Policie České republiky upozorňuje naše občany v souvislosti s případy dvou majetkových podvodů, které se staly v pátek 18. srpna 2017 na Moravskotřebovsku. Podezřelí měli ze seniorek peníze vylákat pod legendou, že člen jejich rodiny je ve finanční tísni, a že si sám nemůže pro peníze přijít, proto posílá své známé. Legendu si upravují dle aktuální potřeby. Ve zmiňovaných dvou případech se jim touto lstí povedlo vylákat finanční hotovost v částce 280 000 korun. V případě, že budete mít podezření na to, že se v naší obci pohybují podobní podvodníci, volejte linku 158!

Celou zprávu Policie si přečtěte zde.

22. dubna 2017 - Kulturní akce knihovny

V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnil zájezd do Východočeského divadla Pardubice na představení komedie "Jistě, pane ministře".  Zájezd pořádala obecní knihovna, dopravné autobusem bude zaplaceno z obecního rozpočtu. Děkujeme!!!                                                                                                         

26. února 2017 - Pořádek na autobusových zastávkách

 

Žádáme občany o udržování pořádku na autobusových zastávkách v Nových Sídlech a v Sedlíšťkách. Na odpadky jsou určeny nainstalované odpadkové koše

26. února 2017 - Zákaz navážení odpadu ke kompostu

Zemědělské družstvo „Růžový palouček“ Morašice upozorňuje občany obce Nová Sídla a Sedlíšťka na zákaz navážení jakéhokoliv odpadu ke kompostu, který je na louce nad kravínem v Nových Sídlech u pole Křemenec.

17. prosince 2016 - Mikulášská besídka 2016

V pátek 2. prosince 2016 proběhla na sále v hasičské zbrojnici mikulášská besídka. Naživo jsme zazpívali několik vánočních písní a pak jsme společně rozsvítili vánoční strom. Na sále měl pro děti připravené svoje vystoupení kouzelník. Potom dorazil i Mikuláš s čerty a andělem. Ve fotogalerii najdete fotky z akce. Besídka se vydařila, děkujeme za účast a těšíme se na příští rok.

151_dscn1897.jpg
152_dscn1894.jpg
153_dscn1890.jpg

12. června 2016 - Dětský den

V sobotu 4. června 2016 proběhl na hřišti v Nových Sídlech dětský den. Pro děti jsme společně s místními dobrovolnými hasiči připravili řadu zajímavých akcí.

122_dscn1587.jpg
123_dscn1588.jpg
124_dscn1589.jpg

6. května 2016 - Kulturní akce knihovny

V pátek 6. května se uskutečnil zájezd do Východočeského divadla Pardubice na muzikál Zpívání v dešti. Pořadatelem zájezdu byla obecní knihovna, dopravné autobusem bylo zaplaceno z obecního rozpočtu. Děkujeme.                                                                                                  

23. ledna 2016 - Bruslení 2015

Ve středu 30. prosince 2015 byl pro občany naší obce rezervovaný led na Zimním stadionu v Litomyšli. Zúčastnilo se téměř 30 lidí, děkujeme za účast a do budoucna se bude akce určitě opakovat.

111_20151230-101726.jpg
112_20151230-101736.jpg
113_20151230-101758.jpg

13. prosince 2015 - Mikulášská besídka 2015

V pátek 4. prosince 2015 proběhla na sále v hasičské zbrojnici mikulášská besídka. V 17 hodin jsme společně rozsvítili vánoční strom. Potom si děti vyrobily zajímavé vánoční ozdoby. Samozřejmě dorazil i Mikuláš s čerty a andělem. Na besídce se sešlo více než 30 dětí. Ve fotogalerii najdete fotky z akce. Besídka se vydařila, děkujeme za účast a těšíme se na příští rok.

76_dscn0680.jpg
77_dscn0684.jpg
78_dscn0686.jpg

13. června 2015 - Dětský den

V sobotu 13. června 2015 od 14 hodin proběhl na zrekonstruovaném hřišti v Nových Sídlech dětský den. Pro děti byly připraveny zábavné hry, děti s rodiči proti sobě hráli fotbalové utkání.

88_609-dscn0245.jpg
89_610-dscn0246.jpg
90_611-dscn0247.jpg

26. dubna 2015 - Projekt G-Obec

Naše obec se díky podpoře Sdružení místních samospráv ČR zapojila do projektu GObec. Jedná se internetovou mapovou on-line aplikaci s přímým dálkovým přístupem do katastru nemovitostí ČÚZK. Geoportál obce Nová Sídla najdete na internetové adrese http://www.gobec.cz/nova-sidla. Server přináší ucelený mapový informační portál, kde lze sjednotit mapové podklady z různých zdrojů (VHOS, ČEZ, O2, kanalizace, dopravní značení, ...) a poskytuje ucelený pohled na spravované území. Více o aplikaci najdete na http://www.gplus.cz.

17. dubna 2015 - Cestovatelská beseda pana Václava Sedláčka

V pátek 17. 4. 2015 nás navštívil pan Václav Sedláček se svým programem "ze Sedlišť až na konec světa". Promítal fotografie a vyprávěl o svém putování po národních parcích Chile a Argentiny.  Beseda nám přiblížila přírodní krásy i životní podmínky obyvatel těchto jihoamerických zemí na několika stovkách fotografií.  Účastníkem výpravy byl také rodák ze Sedlíštěk pan Jindřich Bulva.  Dále pan Sedláček jako "bonus" pozorným posluchačům promítl ještě 100 fotografií z výstupu na nejvyšší horu Evropy Mont Blanc.  Už se těšíme na příští besedu o Nepálu, kterou nám pan Sedláček přislíbil.

 

84_1-2015-04-17-19.04.43.jpg
85_599-2015-04-17-19.03.10.jpg
86_600-2015-04-17-19.02.56.jpg
Aktuality z obce

23. září 2018

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž...

19. září 2018

Pardubický kraj vyhlásil čtvrtou výzvu „kotlíkových dotací“ pro fyzické osoby 5....

26. srpna 2018

V pátek 5. a v sobotu 6. října proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí a...

30. července 2018

Na cestě v obecním lese bylo nalezeno několik použitých injekčních stříkaček....

26. června 2018

Informujeme, že i tento rok proběhne v naši obci sbírka sociálního družstva Diakonie...
Zpravodaj obce
Anketa
Vyhovuje Vám svícení veřejného osvětlení v Nových Sídlech a v Sedlíšťkách po celou noc?
ano
ano
hlasů: 17
ne
ne
hlasů: 7
Počet hlasujících: 24
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
GObec mapový server
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2015 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti