Obec Nová Sídla

Přejít na obsah

Aktuality

 

 

 

SLEDUJTE facebook.com/nova.sidla

 

 

 

7. července 2024 -

https://edoklady.gov.cz/

 

13. června 2024 - Přechodná úprava provozu


Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu

 

http://www.novasidla.cz/soubory/deska/493_ed-vv-prechodna-uprava-na-poz.pdf

 

 

11. června 2024 - Výsledky hlasování za Nová Sídla a Sedlíšťka

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 07.06. – 08.06.2024

https://www.volby.cz/pls/ep2024/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=572608&xvyber=5303

7. června 2024 - Plánované letecké ošetření zemědělských ploch

Informujeme o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch v našich obcích.
 
Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Termín první aplikace je plánován v první polovině měsíce června. Druhá aplikace pak bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.
 
 
 

11. května 2024 - ANKETA: Májky na Svitavsku. Vyberte tu nej v okrese

https://svitavsky.denik.cz/z_regionu/anketa-majky-svitavsko-2024.html

 

 

19. ledna 2024 -

18. ledna 2024 -

29. prosince 2023 -

7. prosince 2023 - Aktuální rozbor pitné vody

Společnost VHOS Moravská Třebová pravidelně zadává do zkušební laboratoře vzorky pitné vody.

Aktuální hodnocení kvality pitné vody (odběr Nová Sídla, 06/2023) najdete zde.

Aktuální hodnocení kvality pitné vody (odběr Sedlíšťka, 11/2023) najdete zde.

10. května 2023 -

U bývalé hospody v Nových Sídlech je umístěn druhý kontejner na bio odpad - bez větví. Větvě patří na letiště.

7. března 2023 -

16. února 2023 -

 

15. ledna 2023 -

15. ledna 2023 -

23. prosince 2022 -

18. listopadu 2022 -

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.


Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.


Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

16. října 2022 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na internetových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/cs/distribucni-soustava/orezy-stromovi/bezpecne-provadeni-orezu

16. června 2022 -

1. března 2022 -

DĚKUJEME vám všem za pomoc s rychlým shromážděním velkého množství věcí a potravin do sbírky na pomoc lidem z Ukrajiny. Vše bylo díky našim hasičům předáno Farní charitě Litomyšl. Nad ránem pomoc vyráží na hranice do obce Ubľa.

Sbírka bude pokračovat a budeme upřesňovat aktuální požadavky.

Sledujte aktuální informace na webových stránkách obce a Facebooku. DĚKUJEME!

28. února 2022 -

Vyhlašujeme materiální sbírku na pomoc Ukrajině. Sběrné místo je v garáži hasičské zbrojnice v Nových Sídlech. Aktuální požadavky jsou: volně prodejné léky, obvazový a fixační materiál, spacáky, teplé zimní oblečení, přikrývky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a konzervy. Sledujte aktuální informace na webových stránkách obce a Facebooku. Sbírka bude zahájena dnes navečer, přesný čas upřesníme. Sbírka bude pokračovat a budeme upřesňovat aktuální požadavky. DĚKUJEME!

22. ledna 2022 -

22. ledna 2022 -

16. ledna 2022 - Pohotovost stomatologie na rok 2022

Zveřeňujeme rozpis pohotovosti stomatologie na rok 2022

Ke stažení ZDE (.pdf).

15. ledna 2022 - Výlukové jízdní řády autobusů od pondělí 17.1.2022

Z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s  počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě.

Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“. 

Již nyní víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., který nás o toto omezení již požádal.

Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme.

Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

23. prosince 2021 -

28. listopadu 2021 -

Máme tu dnes první adventní neděli. Bohužel ani letos nám situace nepřeje, abychom se mohli u rozsvícení našeho vánočního stromu sejít společně. Chceme vám proto touto cestou popřát hodně zdraví, spokojenosti a pohody v nadcházejícím adventu.

13. června 2021 - AUTOBUSOVÉ jízdní řády - aktualizace

Od 13. června 2021 platí nové jízdní řád na lince číslo 700813 - jízdní řád zde ke stažení (pdf). Jedná se o 5 minutový časový posun na spoji 19 z důvodu zajištění přestupu ve Vysokém Mýtě (ranní spoj směr Morašice pojede nově v 7:29. Aktuálně platné jízdní řády můžete nalézt po zadání čísla linky 700813 mj. také na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7

23. května 2021 - Krádeže dopravních značek

V okolních obcích dochází v poslední době ke krádežím dopravních značek. V případě, že jste zaznamenali podezřelé jednání nebo máte ke krádežím více informací, kontaktujte Policii ČR.

27. března 2021 - Pardubický podnikatelský inkubátor

7. března 2021 - Léta s letáky končí

ČEZ Distribuce již nevylepuje letáky informující o odstávkách elektřiny. Aby Vás odstávka proudu už nikdy nepřekvapila, registrujte se na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.

Upozornění na plánované odstávky proudu vám budou zasílat minimálně 15 dnů předem zdarma e-mailem nebo SMSkou.

2. března 2021 - Respirátory do domácností

V Nových Sídlech a Sedlíšťkách od úterního odpoledne najdete ve svých poštovních schránkách respirátory FFP2.
 
Doufáme, že současná situace co nejdříve skončí a vše se vrátí do normálu!
 

PS: děkujeme David Šimek za tip při zajištění objednávky

30. ledna 2021 - Tříkrálová sbírka 2021 - VÝSLEDEK

Letošní tříkrálová sbírka je za námi. Jako mnoho věcí a událostí se přesunula do online prostoru, ale velkým dílem se na ní podílely především takzvané „tříkrálové pobočky“ – úřady, farnosti, firmy, lékárny, obchody nebo i jednotlivci. Bez ochoty a vstřícnosti jednotlivých majitelů či zaměstnanců bychom se letos neobešli! Všem VÁM patří velký dík za to, že jste nás v tom letos nenechali a pomohli nám nastřádat moc hezkou částku.

V našem tříkrálovém „rajónu“ (Litomyšl a okolní obce) jsme společnými silami vybrali 353 451 Kč, které poputují především na provoz Domácí hospicové péče na Litomyšlsku, dále na podporu rodin s dětmi v nepříznivé situaci k zajištění školních a kompenzačních pomůcek či k spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů.

Do konce dubna je stále možné přispět do ONLINE pokladničky přes www.trikralovasbirka.cz. Po zadání variabilního symbolu 57001 a vybrání Farní charity Litomyšl máte jistotu, že váš příspěvek využijeme právě my.

Příští rok na viděnou opět s našimi koledníky u Vašich dveří!

Veronika Peterková

Farní charita Litomyšl

9. ledna 2021 - USCHOVÁVEJTE DOKLADY O VYVÁŽENÍ SEPTIKŮ

Majitelé nemovitostí mají povinnost uchovávat doklady o tom, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, kde je jímka lokalizována, jaké je množství odvezených odpadních vod, datum odvozu a název ČOV, ve které byly odpadní vody zneškodněny.

Na žádost úřadů jsou majitelé nemovitostí povinni jim tyto doklady předložit. Nepředložení dokladů lze považovat za porušení povinnosti pro nakládání s odpadními vodami, stanovených vodním zákonem.

Proto majitelům nemovitostí tuto povinnost znovu připomínáme. Naše obec nemá zatím vybudovanou splaškovou kanalizaci, v obou částech obce je pouze kanalizace dešťová. Mnoho nemovitostí má stále načerno vybudované přepady ze žump a septiků, čímž se odpadní vody dostávají do dešťové kanalizace a mohou způsobit škody na životním prostředí.

Díky kamerovému systému, kterým jsou prověřovány kanalizace, lze nedovolené napojení snadno odhalit. Kontroly ze strany úřadů budou prováděny při haváriích s dopadem na životní prostředí, ale nelze vyloučit ani kontroly namátkové nebo na oznámení.

 

5. ledna 2021 - VÝZVA

Obec Nová Sídla tímto vyzývá vlastníky pozemků sousedících s chodníkem a komunikacemi, aby odstranili větve stromů a keřů zasahujících do průchozího / průjezdního profilu, případně zastiňující dopravní značení, veřejné osvětlení, omezující výhled do křižovatek, apod.

Cílem je bezpečný a plynulý průchod chodců a průjezd nejen osobních, ale i nákladních vozidel, zejména autobusů, popelářských vozů, vozidel IZS, apod.

Průjezdní profil komunikace na podjezdnou výšku minimálně 4 metry, průjezdní šířka komunikace v jednom směru minimálně 3,5 metru.

Průchozí profil chodníku na podchodnou výšku minimálně 2,5 metru. Od okraje chodníku by mělo být vyhrazeno pásmo 0,5 metru.

Povinnost údržby zeleně vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích. Pokud vlastníci problémová místa neořežou, bude rozhodnuto o odstranění zeleně na náklady vlastníka dotčeného pozemku.

14. listopadu 2020 - Leták MZČR

26. října 2020 - Odstraňování a oklešťování stromoví

ČEZ Distribuce a.s. vyzývá tímto vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu.
 

11. října 2020 - Udělení dekretu

Dne 1. října 2020 byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Radkem Vondráčkem oficiálně předán dekret udělující naší obci znak a vlajku.

13. září 2020 - Informujeme občany

Obecní úřad informuje občany, že na úřední desce byl aktualizován seznam vlastníků nemovitostí, u kterých se k 1. srpnu 2020 v katastru nemovitostí vyskytly nesrovnalosti. Občané, kterých se to týká, by se měli přihlásit ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokud tak neučiní do 31. prosince 2023, připadne nemovitost do vlastnictví státu. Seznam najdete zde.

26. července 2020 - Záchranné body s unikátním kódem

Na každém sloupu veřejného osvětlení v Nových Sídlech a v Sedlíšťkách najdete tyto samolepky - záchranné body s unikátním kódem.

Identifikační kódy jsou zanesené do mapového portálu složek IZS (integrovaný záchranný systém).

Štítek veřejného osvětlení slouží jako identifikační místo pro případ mimořádné události. Záchranné složky, které vyrazí na místo proto mají perfektní přehled o pozici, na kterou musí včas dorazit.

19. července 2020 - Výlukový jízdní řád

Výlukový jízdní řád po dobu uzavírky silnice před Litomyšlí ZDE ke stažení

4. května 2020 - Připraveno pro vás

Máme pro vás připravené dezinfekční gely na ruce, jednorázové rukavice a jednorázové třívrstvé roušky.

K dispozici na obecním úřadě a v prodejně.

19. dubna 2020 - Dezinfekce prodejny a kanceláře

Veliké poděkování patří panu Davidu Šimkovi, starostovi obce Příluka, který získal od firmy REALTIME TECHNOLOGIES rozprašovač, který dokáže vydezinfikovat jakékoliv prostory s využitím "suché mlhy". Zařízení vyvíjí mikroskopické kapénky, které proniknou do často i velmi obtížně dostupných míst. Se zařízením pomáhali dezinfikovat dům s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě. Ale nejen to. Vedle dezinfekce prostor v obci Příluky se dohodli už příkladně se starosty v okolí.

https://www.facebook.com/obecpriluka/

DĚKUJEME za dezinfekci místní prodejny a kanceláře OÚ, která proběhla ve čtvrtek 16 dubna 2020.

4. dubna 2020 - LIKO Svitavy informuje

Společnost LIKO Svitavy informuje, že nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

 

21. března 2020 - Zrušení pohotovosti pro děti a dorost v Litomyšlské nemocnici

Od soboty 21. března 2020 se do odvolání ruší lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost v Litomyšlské nemocnici.

V případě potřeby vyhledejte nejbližší LSPP pro děti a dorost, které jsou ve Svitavské nebo v Orlickoústecké nemocnici.

Odkazy

    LSPP pro děti a dorost ve Svitavské nemocnici
    LSPP pro děti a dorost v Orlickoústecké nemocnici

 

20. ledna 2020 - !!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Důrazně upozorňujeme občany, že do oranžového kontejneru u obecní kůlny v Nových Sídlech patří pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu!
Pokud budou občané do kontejneru opakovaně ukládat jiný odpad než do kontejneru patří, bude kontejner umístěn do obecní kůlny a odpad bude možné ukládat pouze v předem určené termíny!!!
 

14. ledna 2020 - Tříkrálová sbírka 2020

Koleda Tříkrálové sbírky 2020 v rámci naší obce byla sečtena a činí celkem 10 415 Kč (Nová Sídla 9 085 Kč, Sedlíšťka 1 330 Kč). Charita Česká republika děkuje všem dárcům, kteří přispěli. Peníze pomohou potřebným lidem v našem okolí.

14. ledna 2020 - Lněničkův skvělý dřep s činkou. Evropský rekord a evropská medaile

222,5 kilogramu. Nikdo před Patrikem Lněničkou nezvedl v Evropě v jeho kategorii takovou zátěž v disciplíně dřep s činkou.

Osmnáctiletý silák PATRIK LNĚNIČKA žijící v Sedlíšťkách nedaleko Litomyšle a donedávna závodící za klub z Lanškrouna startoval na mistrovství Evropy v klasickém trojboji, které se konalo v litevském Kaunasu. A zaznamenal tam pozoruhodný počin, když se v dorostenecké kategorii do 74 kilogramů zapsal v dřepu s činkou jak do medailové, tak do evropské rekordní listiny.

Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/ostatni_region/lnenickuv-skvely-drep-s-cinkou-evropsky-rekord-a-evropska-medaile-20200109.html?fbclid=IwAR2qNSJJcU2pFQXCPP1VtY0TRGIkxwWofwlkoOt1Kx4AD3vlbwaBZ2aLbBo
Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/ostatni_region/lnenickuv-skvely-drep-s-cinkou-evropsky-rekord-a-evropska-medaile-20200109.html?fbclid=IwAR2qNSJJcU2pFQXCPP1VtY0TRGIkxwWofwlkoOt1Kx4AD3vlbwaBZ2aLbBo


Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/ostatni_region/lnenickuv-skvely-drep-s-cinkou-evropsky-rekord-a-evropska-medaile-20200109.html?fbclid=IwAR2qNSJJcU2pFQXCPP1VtY0TRGIkxwWofwlkoOt1Kx4AD3vlbwaBZ2aLbBo

15. prosince 2019 - I nás se týká změna televizního vysílání

V­ celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A­ tak není na co čekat… Lepší zvuk i ­obraz můžete mít díky DVB-T2 už teď. Připravte se na přeladění včas!

Více informací ZDE

24. listopadu 2019 - Kontejnery na kovy

Na sběrná místa v Nových Sídlech i v Sedlíšťkách byly přidány šedé kontejnery na třídění kovů.

Kovové obaly a předměty, které můžeme třídit jsou například nápojové plechovky, šroubovací uzávěry od nápojů i zavařovacích sklenic, hliníková víčka od jogurtů, fólie od tavených sýrů či čokolád a další celokovové předměty (trubky, hrnce, klíče, hřebíky, ešusy, příbory, hliníkové součástky, kancelářské sponky, ale i vany apod.).
 

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE

3. listopadu 2019 - Evropský rekord? To je další cíl mladého siláka

Zvednout 212,5 kilogramů v dřepu, 120 kilo v benčpresu a 230 kilo v mrtvém tahu? To nejsou výkony z říše fantazie, ale zátěže, jaké zvládl na nedávném mistrovství Moravy dorostu a juniorů v klasickém silovém trojboji PATRIK LNĚNIČKA.
 
Sedmnáctiletý silák žijící v Sedlíšťkách nedaleko Morašic a závodící za klub z Lanškrouna si připsal další skvělý výsledek ve své doposud nedlouhé, ale slibně rozjeté kariéře. Vždyť se tomuto odvětví vážně věnuje rok a půl. „V kategorii dorostenců bylo dvaadvacet závodníků, takže konkurence byla vysoká. Vyhrál bych, i kdybych startoval mezi juniory, i ty bych všechny porazil,“ říká Patrik Lněnička, který si vysloužil nominaci na listopadové mistrovství Evropy v Litvě.
 
Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/ostatni_region/evropsky-rekord-to-je-dalsi-cil-mladeho-silaka-20191011.html

 

15. září 2019 - Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří!

Již od teď můžete použitý kuchyňský olej a tuk odevzdávat do černé popelnice v Nových Sídlech za hasičskou zbrojnicí a v Sedlíšťkách u transformátoru.

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci.

30. srpna 2019 - Povinné čipování psů

Státní veterinární správa informuje, že od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označení psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

15. července 2019 - Nápojové kartony

Nápojové kartony patří do žlutého kontejneru.

Mezi nápojový karton patří krabice od džusu, krabice od vína, krabice od mléčných výrobků, obaly od dětských výživ a pitíček.

NIKDY nevhazujte do kontejneru polohliníkové sáčky například od kávy a potravin v prášku.

Nápojové kartony musí mít vždy vyprázdněný obsah, a až je budete vyhazovat do kontejneru, nezapomeňte je hlavně pořádně sešlápnout!

23. června 2019 - Na Pohodlí má vzniknout zařízení na likvidaci pneu

Pravděpodobně jste zaznamenali informaci, že na Pohodlí má vzniknout zařízení na likvidaci pneu. Více informací se dozvíte ZDE.

13. října 2018 - Výsledky komunálních voleb a 1. a 2. kola senátních voleb

V pátek 5. a v sobotu 6. října proběhly v České republice volby do zastupitelstev obcí a volby do jedné třetiny Senátu ČR.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Nová Sídla najdete zde.

Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR pro obvod Svitavy v okrsku Nová Sídla najdete zde.

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR pro obvod Svitavy v okrsku Nová Sídla najdete zde.

Opis výsledků najdete také na elektronické úřední desce.

30. července 2018 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na cestě v obecním lese bylo nalezeno několik použitých injekčních stříkaček. Důrazně upozorňujeme, že pokud najdete kdekoliv použité injekční stříkačky, jedná a o velmi nebezpečný odpad, se kterým nemanipulujte a nález nahlaste co nejdříve na obecním úřadě. Žádáme rodiče - poučte své děti, jak se zachovat v případě, že použitou injekční stříkačku najdou - aby na ni nesahaly a hned to oznámily dospělé osobě.

8. května 2018 - Aktuální stav záměru "Nová Sídla - úprava stájí pro chov prasat"

Obec Nová Sídla obdržela od Krajského úřadu Pardubického kraje dne 12. 3. 2018 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru společnosti Drupork Svitavy a.s. „Nová Sídla – úprava stájí pro chov prasat“.Jedná se o výkrmny prasat v Sedlíšťkách, které jsou nyní ve vlastnictví Zemědělského družstva „Růžový palouček“ a nejsou od roku 2009 využívány.

Do 12. 4. 2018 bylo nutné zaslat Krajskému úřadu Pardubického kraje věcné připomínky k tomuto záměru. Zastupitelstvo obce se na zasedání 26. 3. 2018 usneslo, že obec trvá na posouzení daného záměru v plném rozsahu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001Sb. Dále zastupitelstvo zpracovalo řadu připomínek k záměru (viz. odkaz níže).

Dne 17. 4. 2018 obdržela obec od Krajského úřadu závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001Sb. Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Nová Sídla – úprava stájí pro chov prasat“ může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na níže uvedených odkazech najdete kompletní záměr, dokumenty Krajského úřadu Pardubického kraje a diagram, jakým způsobem probíhá (proces EIA) posuzování záměru podle zákona 100/2001Sb.

Záměr "NOVÁ SÍDLA – ÚPRAVY STÁJÍ PRO CHOV PRASAT" Drupork Svitavy, a. s.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení

Diagram procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001Sb.)
 

11. února 2018 - Výsledky 2. kola voleb prezidenta republiky v naší obci

Výsledky voleb 2. kola voleb prezidenta republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 v naší obci najdete na tomto odkazu. Volební účast byla v naší obci 74,44% to znamená, že se zúčastnilo 134 voličů z celkových 180.

16. ledna 2018 - Výsledky 1. kola voleb prezidenta republiky v naší obci

Výsledky voleb 1. kola voleb prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v naší obci najdete na tomto odkazu. Volební účast byla v naší obci 66,67% to znamená, že se zúčastnilo 120 voličů z celkových 180.

22. října 2017 - Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v naší obci

Výsledky voleb do Poslanecké sněnovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 v naší obci najdete na tomto odkazu. Volební účast byla v naší obci 67,04% to znamená, že se zúčastnilo 120 voličů z celkových 179.

21. srpna 2017 - Upozornění Policie ČR na podvodníky

Policie České republiky upozorňuje naše občany v souvislosti s případy dvou majetkových podvodů, které se staly v pátek 18. srpna 2017 na Moravskotřebovsku. Podezřelí měli ze seniorek peníze vylákat pod legendou, že člen jejich rodiny je ve finanční tísni, a že si sám nemůže pro peníze přijít, proto posílá své známé. Legendu si upravují dle aktuální potřeby. Ve zmiňovaných dvou případech se jim touto lstí povedlo vylákat finanční hotovost v částce 280 000 korun. V případě, že budete mít podezření na to, že se v naší obci pohybují podobní podvodníci, volejte linku 158!

Celou zprávu Policie si přečtěte zde.

26. února 2017 - Pořádek na autobusových zastávkách

 

Žádáme občany o udržování pořádku na autobusových zastávkách v Nových Sídlech a v Sedlíšťkách. Na odpadky jsou určeny nainstalované odpadkové koše

26. dubna 2015 - Projekt G-Obec

Naše obec se díky podpoře Sdružení místních samospráv ČR zapojila do projektu GObec. Jedná se internetovou mapovou on-line aplikaci s přímým dálkovým přístupem do katastru nemovitostí ČÚZK. Geoportál obce Nová Sídla najdete na internetové adrese http://www.gobec.cz/nova-sidla. Server přináší ucelený mapový informační portál, kde lze sjednotit mapové podklady z různých zdrojů (VHOS, ČEZ, O2, kanalizace, dopravní značení, ...) a poskytuje ucelený pohled na spravované území. Více o aplikaci najdete na http://www.gplus.cz.

Aktuality z obce

7. července 2024

https://edoklady.gov.cz/   ...

13. června 2024

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy...

11. června 2024

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech...

7. června 2024

Informujeme o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch v našich...

11. května 2024

https://svitavsky.denik.cz/z_regionu/anketa-majky-svitavsko-2024.html     ...
Zpravodaj obce
Anketa
Jaký způsob předávání aktualních informací občanům Vám nejvíce vyhovuje?
(lze vybrat více odpovědí)
nástěnky
nástěnky
hlasů: 5
webové stránky - aktuality
webové stránky - aktuality
hlasů: 24
místní rozhlas
místní rozhlas
hlasů: 19
sociální sítě - facebook, ...
sociální sítě - facebook, ...
hlasů: 23
sms zprávy
sms zprávy
hlasů: 19
email
email
hlasů: 9
jiný
jiný
hlasů: 2
Počet hlasujících: 57
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
GObec mapový server
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2015 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti