Obec Nová Sídla

Přejít na obsah
Obec Nová Sídla
Obecní úřad
SDH Nová Sídla
Kontakt
OBECNÍ ÚŘAD 
Nová Sídla 78
570 01 Litomyšl
 
e-mail: novasidla@email.cz
 
telefon: 734 535 591
(starosta)
 
telefon:  734 638 902
(místostarostka)
 
Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí
od 18°° do  20°° hodin

Nová Sídla

Současnost :
 
Obec tvoří v současné době dvě místní části: Nová Sídla a Sedlišťka. Celková rozloha je 295 ha, obec leží v nadmořské výšce 313 m.    Počet obyvatel: 238,  z toho část Nová Sídla se 181 obyvateli a část Sedlišťka s  57 obyvateli.
Obec má převážně zemědělský charakter. Obhospodařováno je 241 ha, z toho je 173 ha orné a 27 ha lesní půdy.  Zastavěno je 5 ha plochy.
V obci podniká 9 fyzických osob, sídlí zde obchodní společnost a samostatně zde hospodaří 1 rolník.
V obci je obchod se smíšeným zbožím. Ke zkvalitnění života v obci a k zlepšení životního prostředí přispěla i celková plynofikace obce.
Najdete zde památky, které stojí za vidění. Kaple sv. Anny postavená v roce 1876, Pomník padlým vojínům za 1. světové války z roku 1921 a nejstarší památkou je tvrz v Sedlišťkách, postavená kolem roku 1100.
 
Historie obce (výpis z  Pamětní knihy obce Sedlištěk)

Nová Sídla jsou téměř nejmladší osada na Litomyšlsku. Byla založena roku 1786 od hraběte Jiřího Křišťana Valdštýna (viz. obrázek ve fotogalerii) na panském pozemku, který náležel ku dvoru v Sedlišťkách a osazena výhradně chalupníky, kteří sluli hraběcí. Zřízení této osady nasvědčuje, že tehdy v některých vsích na panství byl nadbytek lidí či celých rodin, jež neměli přístřeší. Z kterých vsí sem byli lidé svedeni, nevíme. Poněvač Nová Sídla byla vytvořena na novém místě a osazena lidmi odjinud pocházejícími, je to osada kolonizační a způsobu silničního. Hrabě dal pozemek, zahradu, kousíček pole, přispěl na stavbu a zařízení hospodářstvíčka, za to noví osadníci se uvolili vykonávati pěší robotu, odváděli roční činži peněžní a spřádali panský len. Nynější Nová Sídla byla postavena asi ve třech obdobích, nejstarší část jest pod bažantnicí (Stará strana), po roce 1812 byla postavena řada chalup na straně, co stojí kříž a roku 1849 počala se stavěti třetí strana. Prostřední strana sluje "Kozí hřbet" a ta nová "Ovčí", poněvač na tom místě bývala pastviska pro ovce. Dle místní tradice bývalo 5-6 konšelů a rychtář, byli voleni od lidu. Rychtáři byli Soukup, Šafránek, Tměj a Beneš - Šafránkova (bydlela v čp. 3) a Benešova (bydlela v čp. 8) rodina byla z prvních osedlíků. Obec měla časně pazdernu, bydleli v ní domácí chudí, když se třel len (asi 6 týdnů), musili se z ní vystěhovati. 

Po roce 1848 byly ze zákona a také kvůli úspoře tvořeny z více osad "politické obce" se společným obecním úřadem. Nová Sídla byla zařazena do politické obce morašické stejně jako Sedlišťka, Lažany, Újezdec, Tržek a Řikovice.   Dne 20. července 1892 došlo k oddělení od Morašic a obec Sedlišťky-Nová Sídla se osamostatnila. Do roku 1928 byla obec Sedlišťky-Nová Sídla spravována společným obecním výborem a současně působil v Nových Sídlech samostatný místní výbor. Tento místní výbor požádal pak o změnu názvu obce v Nová Sídla a samostatnou správu. 

 
Fotogalerie / ...
1_foto-15.jpg
2_foto-16.jpg
3_foto-18.jpg
4_foto-19.jpg
5_foto-20.jpg
6_foto-21.jpg
7_foto-23.jpg
8_foto-24.jpg
9_foto-25.jpg
10_foto-07.jpg
11_foto-02.jpg
12_foto-11.jpg
50_ns-rok-1927.jpg
51_ns-stara-strana.jpg
52_ns-silnice.jpg
53_jiri-kristal-waldstyn.jpg
Aktuality z obce

23. září 2018

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž...

19. září 2018

Pardubický kraj vyhlásil čtvrtou výzvu „kotlíkových dotací“ pro fyzické osoby 5....

26. srpna 2018

V pátek 5. a v sobotu 6. října proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí a...

30. července 2018

Na cestě v obecním lese bylo nalezeno několik použitých injekčních stříkaček....

26. června 2018

Informujeme, že i tento rok proběhne v naši obci sbírka sociálního družstva Diakonie...
Zpravodaj obce
Anketa
Vyhovuje Vám svícení veřejného osvětlení v Nových Sídlech a v Sedlíšťkách po celou noc?
ano
ano
hlasů: 17
ne
ne
hlasů: 7
Počet hlasujících: 24
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
GObec mapový server
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2015 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti